English version
German version
Spanish version
French version
Italian version
Portuguese / Brazilian version
Dutch version
Greek version
Russian version
Japanese version
Korean version
Simplified Chinese version
Traditional Chinese version
Hindi version
Czech version
Slovak version
Bulgarian version
 

Brink's Verenigde Theorie van Voeding voor het Verlies van het Gewicht en de Aanwinst van de Spier

Diet RSS Feed

Auteursrecht 2005 Publicaties van Internet

Wanneer de mensen de termijn Verenigde Theorie horen, sommige tijden genoemd de Grote Verenigde Theorie, of zelfs "Theorie van alles," zij denken aan het in termen van fysica, waarschijnlijk waar een Verenigde Theorie, of de enige theorie geschikt om de aard van de interrelaties onder kern, elektromagnetische, en gravitatiekrachten te bepalen, schijnbaar onverenigbare aspecten van diverse gebiedstheorieën in overeenstemming zou brengen om tot één enkele uitvoerige reeks vergelijkingen te leiden.

Een dergelijke theorie kon alle geheimen van aard en het heelal zelf potentieel openen, of aangezien de theoretische fysicus Michio Katu, het een "vergelijking een lange duim zet die ons zou toestaan om de mening van God te lezen." Dat hoe de belangrijke verenigde theorieën kunnen zijn. Nochtans, moeten de verenigde theorieën niet dergelijke heady onderwerpen behandelen zoals fysica of de aard van het heelal zelf, maar kunnen op veel mondainere onderwerpen, in deze gevalvoeding worden toegepast.

Ongeacht het onderwerp, heeft een verenigde theorie, zoals sated hierboven, tot doel om onverenigbare aspecten van diverse theorieën schijnbaar te verklaren. In dit artikel dat ik heb geprobeerd om onverenigbare of verzettende meningen betreffende voeding schijnbaar te verenigen, namelijk, wat is waarschijnlijk het langste lopende debat in de voedingswetenschappen: calorieën versus macrovoedingsmiddelen.

Één school, zou ik de ' oude school ' van voeding, handhaaf gewichtsverlies zeggen of de gewichtsaanwinst is allen over calorieën, en een "calorie is een calorie," geen kwestie de bron (b.v., carburatoren, vetten, of proteïnen). Zij baseren hun positie op diverse lijnen van bewijsmateriaal om aan die conclusie te komen.

De andere school, zou ik meer de ' nieuwe school ' van gedachte op de kwestie, roepen zou verklaren dat het bereikende of verliezende gewicht is werkelijk ongeveer waar de calorieën komen uit (b.v., carburatoren, vetten, en proteïnen), en dat dictates het gewichtsverlies of het gewicht bereikt. Betekenend, voelen zij, de "calorie is een calorie" mantra van de oude school is verkeerd. Zij komen ook aan deze conclusie gebruikend diverse lijnen van bewijsmateriaal.

Dit is een aan de gang zijnde debat tussen mensen op het gebied van voeding, biologie, fysiologie, en veel andere disciplines, voor decennia geweest. Het resultaat waarvan tot tegenstrijdige raad en heel wat verwarring door het grote publiek, om nog te zwijgen van heeft geleid om vele medische beroeps en andere groepen te vermelden.

Alvorens ik om het even welke verder ga, twee zeer belangrijke punten die essentieel om over om het even welke verenigde theorie zijn te begrijpen:

Een goede verenigde theorie is eenvoudig, beknopt, en begrijpelijk zelfs om mensen te leggen. Nochtans, onderaan, of achter die theorie, is vaak heel wat informatie die vele volumes van boeken kan opnemen. Zo, voor me om al informatie te schetsen die ik heb om aan deze conclusies te komen, gebruikt zou een groot boek, als niet verscheidene nemen en is ver voorbij het toepassingsgebied van dit artikel.

Een verenigde theorie wordt vaak voorgesteld door één of andere theorist alvorens het zelfs kan volledig door fysiek bewijsmateriaal worden bewezen of worden gesteund. Over tijd, verschillende lijnen van bewijsmateriaal, of het wiskundig is, fysiek, steunt enz., de theorie en maakt zo hard dat de theorie zoals correct zijnd, of de voortdurende lijnen van bewijsmateriaal tonen de theorie moet worden herzien of eenvoudig onjuist is. Ik vind er nu meer dan genoeg bewijsmateriaal op dit punt is om een verenigde theorie van voeding te geven en de voortdurende lijnen van bewijsmateriaal (met sommige mogelijke revisies) de theorie als feit zullen blijven hard maken.
Een "calorie is een calorie"

De oude school van voeding, die vaak de meeste voedingsdeskundigen omvat, is een calorie is een calorie wanneer het over het bereiken van of het verliezen van gewicht komt. Dat het gewichtsverlies of het gewicht zijn strikt een kwestie binnen van "calorieën, calorieën uit." bereikt Vertaald, als u meer calorieën dan "brandt" binnen neemt u, zult u gewicht ongeacht de caloriebron en als u meer calorieën dan eet u brandt van elke dag verliezen, zult u gewicht, ongeacht de caloriebron bereiken.

Dit lang ingenomen en toegelaten standpunt van voeding is gebaseerd op het feit dat de proteïne en de carburatoren ong. 4 calorieën per gram en vette ongeveer 9 calorieën per gram en de bron van die calorieënkwesties niet bevatten. Zij baseren dit op de vele studies die als één calorieën door het aantal van X elke dag vermindert vindt, is het gewichtsverlies het resultaat en zodat gaat het als u het aantal van X calorieën toevoegt boven wat u elke dag voor het bereiken van gewicht gebruikt.

Nochtans, de "calorieën in calorieën uit" mantra slaagt er niet in om met modern onderzoek rekening te houden dat dat vindt de vetten, de carburatoren, en de proteïnen zeer verschillende gevolgen voor het metabolisme via talloze wegen, zoals hun gevolgen voor hormonen (b.v., insuline, leptin, glucagon, enz.), gevolgen voor honger en eetlust, thermische gevolgen (hitteproductie), gevolgen bij het ontkoppelen van proteïnen (UCPs) hebben, en 1000 andere gevolgen die zouden kunnen worden vermeld.

Nog slechter, slaagt deze school van gedachte er niet in om met het feit dat rekening te houden zelfs binnen een macrovoedingsmiddel, zij ook verschillende gevolgen voor metabolisme kunnen hebben. Deze school van gedachte negeert het ooit opzettende volume van studies die hebben gevonden de diëten met verschillende macro voedende verhoudingen met identieke calorieopnamen verschillende gevolgen voor lichaamssamenstelling, cholesterolniveaus, oxydatieve spanning, enz. hebben.

Vertaald, niet alleen wordt mantra een "calorie ons een calorie" vals die wordt bewezen om te zijn, "alle vetten zijn gecreeerde gelijke" of de "proteïne is eiwit" is ook onjuist. Bijvoorbeeld, geen weten wij de verschillende vetten (b.v. vissenoliën versus verzadigde vetten) enorm verschillende gevolgen voor metabolisme hebben en de gezondheid in het algemeen, aangezien wij nu verschillende koolhydraten kennen hun eigen gevolgen heeft (b.v. hoge GI versus lage GI), zoals wij het weten kunnen de verschillende proteïnen unieke gevolgen hebben.

De "calorieën zijn niet" school van gedachte van belang

Deze school van gedachte zal u vertellen typisch dat als u grote hoeveelheden één of ander bepaald macrovoedingsmiddel in hun magische verhoudingen eet, de calorieën niet van belang zijn. Bijvoorbeeld, aanhangers van ketogenic stijldiëten die uit hoge vette opnamen en zeer lage koolhydraatopnamen bestaan (d.w.z., Atkins, enz.) handhaaf vaak de calorieën niet in een dergelijk dieet van belang zijn.

Anderen handhaven als u zeer hoge eiwitopnamen met zeer lage vet en koolhydraatopnamen eet, zijn de calorieën niet van belang. Als de oude school, slaagt deze school er niet in om met de gevolgen rekening te houden dergelijke diëten op diverse wegen hebben en de eenvoudige werkelijkheid van menselijke fysiologie, om nog te zwijgen van negeren om de wetten van thermodynamica te vermelden!

De werkelijkheid is, hoewel het duidelijk is de verschillende macrovoedingsmiddelen in verschillende bedragen en verhoudingen verschillende gevolgen voor gewichtsverlies, vet verlies, en andere metabolische gevolgen, calories do matter hebben. Zij hebben altijd en zij zullen altijd. De gegevens, en de echte wereldervaring van miljoenen dieters, zijn vrij duidelijk op die werkelijkheid.

De waarheid achter dergelijke diëten is dat zij bij het onderdrukken van eetlust vaak vrij goed zijn en zo de persoon eenvoudig omhoog etend minder calorieën beëindigt en verliezend gewicht. Ook, is het gewichtsverlies van dergelijke diëten vaak van water versus vet, op zijn minst in de eerst weinig weken. Dat mensen niet zeggen zinvol gewichtsverlies met sommige van deze diëten niet kan ervaren, maar het effect komt uit een vermindering van calorieën versus om het even welke magische gevolgen die vaak door verdedigers van dergelijke diëten worden geëist.

Het verlies van het gewicht versus vet verlies!

Dit is waar wij in de essentie van het ware debat krijgen en waarom de twee scholen van gedachte niet echt zo ver behalve elkaar zijn aangezien zij aan het ongeoefende oog verschijnen. Wat overvloedig duidelijk van de uitgevoerde studies en echt wereldbewijsmateriaal is geworden is dat om gewicht te verliezen dat wij hebben moeten om meer calorieën gebruiken dan wij binnen nemen (via het verminderen van calorieopname en of het verhogen van oefening), maar wij weten de verschillende diëten verschillende gevolgen voor het metabolisme, eetlust, lichaamssamenstelling, en andere fysiologische variabelen... hebben

Brink's Verenigde Theorie van Voeding

...Thus, deze werkelijkheid heeft me tot Brink's Verenigde Theorie van Voeding geleid die verklaart:

De "totale calorieën dicteert hoeveel gewicht een persoon bereikt of verliest; de macro voedende verhoudingen dicteert wat een persoon bereikt of "verliest


Deze schijnbaar eenvoudige verklaring staat mensen toe om de verschillen tussen de twee scholen van gedachte te begrijpen. Bijvoorbeeld, vinden de studies vaak dat twee groepen mensen op de zelfde calorieopnamen maar zeer verschillende verhoudingen van carburatoren, vetten zetten, en de proteïnen verschillende hoeveelheden bodyfat en zullen verliezen of lichaamsmassa leunen (d.w.z., spier, been, enz.).

Sommige studies vinden bijvoorbeeld de mensen op een hoger eiwit lager carburatordieet ongeveer de zelfde hoeveelheid gewicht zoals een andere groep op een hoog carburator lager eiwitdieet verliezen, maar de groep op het hogere eiwitdieet verloor meer daadwerkelijk vet en minder magere lichaamsmassa (spier). Of, sommige studies die de zelfde calorieopnamen maar verschillende macro voedende opnamen gebruiken vinden vaak het hogere eiwitdieet minder daadwerkelijk gewicht kan verliezen dan de hogere carburator lager eiwitdiëten, maar het daadwerkelijke vette verlies is hoger in de hogere eiwit lage carburatordiëten. Dit effect is ook gezien in sommige studies die hoge vette/lage carburator versus hoge carburator/lage vette diëten vergeleken. Het effect wordt gewoonlijk vergroot als de oefening geïmpliceerd is aangezien men zou kunnen verwachten.

Natuurlijk worden deze gevolgen niet gevonden universeel in alle studies die de kwestie onderzoeken, maar het grootste deel van de gegevens is duidelijk: de diëten die verschillende macro voedende verhoudingen bevatten hebben verschillende gevolgen voor menselijke fysiologie zelfs wanneer de calorieopnamen identiek zijn (1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11).

Of, als auteurs van één recente studie die de besloten kwestie bekeek:

De "diëten met identieke energieinhoud kunnen verschillende gevolgen voor leptinconcentraties, energieuitgaven, vrijwillige voedselopname, en stikstofsaldo hebben voorstelt, dat dat de physiologic aanpassingen aan energiebeperking door dieet composition." (12) kunnen worden gewijzigd

Het punt dat is, zijn er vele studies die dat de daadwerkelijke verhouding van carburatoren, vetten, en proteïnen in een bepaald dieet kan uitvoeren bevestigen wat eigenlijk wordt verloren (d.w.z., vet, spier, been, en water) en dat de totale calorieën het grootste effect heeft op hoeveel totaal gewicht wordt verloren. Begint u om hoe mijn verenigde theorie van voeding de "calorie is een calorie" school met de "calorieën van belang is" school combineert om geen mensen te helpen besluiten over voeding nemen te zien?

Kennend dit, wordt het veel gemakkelijker voor mensen om de schijnbaar tegenstrijdige dieet en voedingsraad daar te begrijpen (natuurlijk geeft dit niet van de beneden juiste onwetenschappelijke en gevaarlijke mensen van de voedingsraad rekenschap wordt onderworpen aan via slechte boeken, TV, ' netto, en goed het betekenen van vrienden, maar dat een ander artikel totaal).

Kennend de bovengenoemde informatie en houdend de Verenigde Theorie van Voeding in mening, leidt ons tot sommige belangrijke en potentieel nuttige conclusies:

Een optimaal dieet dat wordt om een persoon te maken vet verliezen en zoveel mogelijk LBM behouden is niet het zelfde als een dieet dat eenvoudig wordt ontworpen ontworpen om gewicht te verliezen.

Een voedingsprogramma dat wordt om vet verlies tot stand te brengen is eenvoudig een verminderde calorieversie van een voedingsprogramma dat wordt opgesteld opgesteld om gewicht te bereiken, en visum geen versa.

De diëten moeten met vet verlies, niet alleen gewichtsverlies, als doel worden ontworpen, maar de totale calorieën kunnen worden genegeerd niet.

Dit is waarom diëten I ontwerp voor mensen-of schrijft over-want het bereikende of verliezende gewicht eenvoudig geen hogere of lagere calorieversies van het zelfde dieet is. In het kort: de diëten plant I ontwerp voor het bereiken van begin LBM met totale calorieën en bouwen macro voedende verhoudingen in het aantal vereiste calorieën. Nochtans, diëten die voor vet verlies worden ontworpen (versus gewichtsverlies!) begin met de correcte macro voedende verhoudingen die van variabelen zoals hoeveelheid LBM afhangen de persoon versus bodyfatpercenten, activiteitenniveaus, enz. draagt, en cijfer uit calorieën die op de juiste macro voedende verhoudingen worden gebaseerd vet verlies met een minimumverlies van LBM te bereiken. De daadwerkelijke verhouding van macrovoedingsmiddelen kan voor zowel diëten als zelfs voor individuen vrij verschillend zijn.

Diëten die de zelfde macro voedende verhouding aan alle mensen geven (b.v., 40/30/30, of 70.30.10, enz.) ongeacht totale calorieën, doelstellingen, activiteitenniveaus, zal enz., altijd dan minder optimaal zijn. De optimale macro voedende verhoudingen kunnen met totale calorieën en andere variabelen veranderen.

Misschien het belangrijkst, verklaart de verenigde theorie waarom de nadruk op gewichtsverlies versus vet verlies door de overgrote meerderheid van mensen, met inbegrip van de meeste medische beroeps, en de media, altijd uiteindelijk er niet in zullen slagen om de resultatenmensen te leveren willen.

Tot slot maakt de Universele Theorie het duidelijk dat het optimale dieet voor het verliezen van vet, of het bereiken van spier, of wat ooit het doel, niet alleen van totale calorieën moet rekenschap geven, maar macro voedende verhoudingen die metabolische gevolgen optimaliseren en de vragen beantwoorden: welke invloed dit dieet op eetlust zal hebben? Welke invloed dit dieet op metabolisch tarief zal hebben? Welke invloed dit dieet op mijn magere lichaamsmassa zal hebben (LBM)? Welke gevolgen dit dieet op hormonen zullen hebben; beide hormonen die mijn doelstellingen verbeteren of kunnen belemmeren? Welke gevolgen dit dieet zal hebben (vulling in de spatie)?

Eenvoudig vragend, "hoeveel gewicht ik?" zal verliezen is de verkeerde vraag die zal leiden tot het verkeerde antwoord. Om de optimale gevolgen van uw volgende dieet te krijgen dat, hetzij gewicht eruit ziet te bereiken of het te verliezen, moet u de juiste vragen stellen om zinvolle antwoorden ertoe te brengen.

Het stellen van de juiste vragen zal u ook helpen pitfalls van onwetenschappelijke slecht gedachte uit diëten vermijden die beloften maken zij tegen wat niet kunnen houden en gaan wij over menselijke fysiologie en de eigenlijke wetten van fysica weten!

Er zijn natuurlijk vele extra vragen die kunnen worden gesteld en punten die kunnen worden naar voren gebracht zoals het op bovengenoemd van toepassing is, maar die zijn enkele hoofdthema's die komen te letten op. De lijn van de bodem is hier, als het dieet u of aanwinst of verliesgewicht volgt die kwesties en of vragen niet behandelt, dan kunt u op het zijn onder miljoenen teleurgestelde mensen tellen die niet de optimale resultaten ontvangen zij voor hadden gehoopt en tot nog een andere voedings "guru" lach al manier aan de bank op uw kosten gemaakt.

Om het even welk dieet dat de eisencalorieën niet van belang zijn, vergeet het. Om het even welk dieet dat u vertelt hebben zij een magische verhouding van voedsel, negeren het. Om het even welk dieet dat u elke voedselbron vertelt is kwaad, is het een scam. Om het even welk dieet zal dat u vertelt het voor alle mensen al tijd geen kwestie de omstandigheden werken, zal het weggooien of zal het aan iemand geven u niet houdt van!


Ongeveer de auteur:
Zie het uitstekendere bodybuilding, vet verlies, en de artikelen van de sportenvoeding van zullen Brink hier: http://www.brinkzone.com/onlinearticles.html en zie andere websites hier: http://www.dietsupplementsreview.com http://www.musclebuildingguide.com

Artikel Bron: Messaggiamo.Com

Translation by Google Translator

Related:

» Tattoo Me Now!
» Turbulence Training.. is Amazing
» Acne Free In 3 Days
» Master Cleanse Secrets 10 Day Di


Webmaster krijgen html code
Voeg dit artikel aan uw website!

Webmaster verzenden van artikelen
Geen registratie vereist! Vul het formulier in en uw artikel is in de Messaggiamo.Com Directory!

Add to Google RSS Feed See our mobile site See our desktop site Follow us on Twitter!

Dien uw artikelen te Messaggiamo.Com Directory

Categorieën


Copyright 2006-2011 Messaggiamo.Com - Sitemap - Privacy - Webmaster verzenden van artikelen naar Messaggiamo.Com Directory [0.01]
Hosting by webhosting24.com
Dedicated servers sponsored by server24.eu