English version
German version
Spanish version
French version
Italian version
Portuguese / Brazilian version
Dutch version
Greek version
Russian version
Japanese version
Korean version
Simplified Chinese version
Traditional Chinese version
Hindi version
Czech version
Slovak version
Bulgarian version
 

Organisaties zonder winstbejag - wat zijn zij?

Boekhouding RSS Feed

Definitie van Fonds; Activa; en het Saldo van het Fonds

Volgens de?Financial en Gids van de Boekhouding voor de Organisaties van de niet-voor-Winst? geschreven door CPAs Gross, Larkin, Bruttomesso, en McNalley, (de vijfde uitgave, pg 25) de definitie van deze drie termijnen is als volgt:

- Een fonds is om het even welk deel van een organisatie waarvoor de afzonderlijke rekeningsverslagen worden bijgehouden.

- De activa zijn waardevolle dingen die door de organisatie worden bezeten of worden gecontroleerd. De types van activa omvatten contant geld, investeringen, bezit, en bedragen die aan de organisatie verschuldigd zijn geweest.

- Het saldo van het fonds is het wiskundige aantal dat door totale aansprakelijkheden van totale activa wordt verkregen af te trekken; het is een numerieke vertegenwoordiging van de netto waarde van de organisatie, maar heeft geen andere betekenis. De saldi van het fonds bestaan niet behalve op papier; in tegenstelling tot activa, hebben zij geen intrinsieke waarde en kunnen worden besteed niet. Zowel maken de activa als de fondsensaldi (evenals de aansprakelijkheden, de opbrengsten, en de uitgaven) deel uit boekhoudingsverslagen van een fonds.

Wat zijn organisaties zonder winstbejag?

Een paar jaar geleden, riep een tandartscliënt van mijn, die heel wat werk voor low-income patiënten in het kader van het medische de hulpprogramma deed van Californië?MediCal?, gesteld me een bizarre vraag. Hij wilde weten of zou hij als een?non-winst organisatie kunnen worden beschouwd? aangezien hij dit veel werk MediCal deed. Aanvankelijk, dacht ik hij gekscheerde, maar hij was ernstig. Ik vertelde hem dat enkel omdat hij laadde minder voor zijn diensten hem niet om vrijgesteld kwalificeerden te worden van het betalen van belastingen. In feite, maakte hij een zeer aardige winst. Nochtans, is dit een goed voorbeeld van hoe de organisaties zonder winstbejag (NPO'S) door een groot segment van het grote publiek verkeerd worden begrepen.

De meeste landen rond de wereld hebben NPO'S, maar buiten de V.S. worden zij genoemd niet-gouvernementele organisaties (NGOs) of burgerlijke de maatschappijorganisaties. Deze organisaties zijn vrijgesteld van het betalen van belastingen omdat zij één of andere soort van openbaar voordeel verstrekken. Zij worden gezegd om de stof van de maatschappij te verbeteren. Zij verschillen van een commerciële organisatie in zoverre dat er geen eigenaars zijn. Een Raad van beheer Houdt toezicht op verrichtingen van de organisatie. Een Uitvoerende Directeur, die aan de Raad rapporteert, functioneert als CEO van zaken. Gewoonlijk is er een toepassingsproces van lange adem om de opdracht of het doel van de organisatie te vestigen alvorens de vrijgestelde status wordt verleend.

Volgens Onafhankelijke Sector, een organisatie die als informatiehulpbron voor raad dient zonder winstbejag, zijn er 1,5 miljoen niet-winsten die, wanneer gecombineerd, algemene jaarlijkse opbrengsten hebben die meer dan $670 miljard dollars bedragen. Zij rapporteren dat zes percent van alle organisaties in de V.S. niet-winsten en één in het werk van twaalf Amerikanen voor zonder winstbejag is. Dat hebben de grote zaken en gealarmeerd winstgevende ondernemingen om veroorzaakt te worden dat sommige van deze NPOs oneerlijk concurreren. Denk over het privé ziekenhuis in vergelijking tot het ziekenhuis zonder winstbejag. De winsten van het privé ziekenhuis worden belast, maar het NPO ziekenhuis kan al hun winsten op hogere salarissen, meer materiaal, enz. toepassen Vandaar, is er hoog nauwkeurig onderzoek van NPOs door de Dienst van de Fiscus, de Algemene bureaus van de staatsprocureur, de privé waakhondorganisaties, en de pers.

Er zijn allerlei organisaties zonder winstbejag. De openbare liefdadigheid is vrijgesteld onder code 501 van de Dienst van de Fiscus (c) (3). Deze organisaties, zoals de ziekenhuizen, musea, orkesten, privé scholen, kerken, wetenschappelijke onderzoekorganisaties, soepkeukens, enz., doen duidelijk veel verlenen meer dan vrije zorg en de diensten aan behoeftig. Om voor vrijgestelde status te kwalificeren, moeten deze organisaties brede openbare steun tonen, eerder dan financiering uit een individuele bron. Bovendien zijn er privé stichtingen, hogescholen, universiteiten, maatschappelijk welzijnsorganisaties, beroeps en handelsorganisaties, en veel meer. De regerings organisaties zoals gemeenschappen en agentschappen zijn ook organisaties zonder winstbejag, echter, hun boekhouding en verslag het houden wordt behandeld vrij verschillend van 501 (c) (3) organisaties.

Hoe worden de boeken zonder winstbejag georganiseerd?

Kortom, de boeken van NPO worden georganiseerd op dezelfde manier als winstgevende zaken behalve een paar verschillen. Het is o.k. voor zonder winstbejag om een winst te maken omdat er veel gebruik kan zijn de raad voor het extra geld heeft gepland. Maar NPOs verwijzen traditioneel naar winst als Opbrengsten?Excess over Uitgaven? vermijden zijnd mischaracterized als winstgevende organisatie. Een netto verlies wordt genoemd Uitgaven?Excess over Opbrengsten?. Herinner aan de fundamentele vergelijking die double-entry het boekhoudingswerk maakt:

ACTIVA = DE GELIJKHEID VAN AANSPRAKELIJKHEDEN

In plaats van de term GELIJKHEID, zal zonder winstbejag het SALDO van het woordenfonds of de meer onlangs NETTO ACTIVA substitueren. Het concept is nog het zelfde. Na het aftrekken van aansprakelijkheden van activa is het verschil wat door de organisatie wordt bezeten. Waar NPOs in hun financiële verklaringspresentatie van winstgevende ondernemingen is verschillen wat de Boekhouding van het Fonds wordt genoemd. Duidelijk, variëert de presentatie afhankelijk van het doel en de grootte van de organisatie. Bijvoorbeeld, kan een Kleine het honkbalorganisatie van de Liga één fonds slechts hebben waarvan zij moeten rekenschap geven. Zij kunnen ook geen beperkingen hebben die aan het gebruik van bijdragen worden opgelegd die zij hebben ontvangen. Alles is ongecompliceerd.

Of, een wetenschappelijke onderzoekorganisatie kan aan diverse projecten tezelfdertijd werken met de financiering van bronnen die uit privé en regeringstoelagen of contracten, privé schenkingen, verkoop van onderzoekdocumenten, wat van het beperkt tot specifieke uitgaven en de onbeperkte rest worden samengesteld. De boekhoudingsuitdaging is de opbrengst en de uitgaven voor elk fonds of project nauwkeurig te melden en alle fondsen in één samenhangende financiële verklaring te kunnen combineren.

Het probleem in het verleden voor de medewerkers was dat zij niet gemakkelijk van de financiële documenten konden vertellen welke fondsen beperkt en onbeperkt waren en of hun bijdragen behoorlijk werden besteed. De Raad van de Normen van de Financiële Boekhouding (FASB) besloot dat al externe boekhouding zou moeten worden gedaan gebruikend de Activa?Net? benadering in tegenstelling tot het Saldo?Fund? benadering. Hoofdzakelijk, vereist de netto activabenadering dat de gelijkheid van de organisatie met drie klassen van activa, d.w.z., Beperkte Activa wordt voorgesteld; Tijdelijk Beperkte Activa; Onbeperkte Activa. U kunt de Boekhouding van het Fonds voor interne boekhoudingsdoeleinden nog gebruiken, maar voor externe rapporteringsdoeleinden moet u uw beperkte en onbeperkte fondsen onthullen. Als u geen beperkte fondsen hebt, dan is het niet veel van een uitdaging.

Één van de belangrijkste factoren in het opzetten van boeken zonder winstbejag is een goed gedacht uit Rekeningstelsel. Met andere woorden, kiest dit welke algemene grootboekrekeningen het meest aangewezen voor opnameopbrengst en uitgaven, enz., en het organiseren van hen zodat om het betekenen te verstrekken zijn. Sommige organisaties van de V.S. volgen eenvoudig het zelfde formaat dat op de 990 IRS vorm voor niet-winsten wordt gevonden. Zij doen dit zodat hun financiële verklaringen in overeenstemming met de manier zijn dat de terugkeer wordt georganiseerd. Dit maakt het gemakkelijk om informatie van hun financiële verklaring aan vorm over te brengen 990.

Niettemin, moet het belangrijkste ding uw rekeningen ontwerpen zodat zij u precies vertellen waar uw opbrengst kwam uit en welke uitgaven met die opbrengst verwant zijn. Ik heb met NPOs gewerkt die geen zeer goed werk van dit in het begin hebben gedaan, en ik kan getuigen dat het geen pret proberend is om de rekeningen uit later recht te maken. Het kan het geld de moeite waard zijn om een bekwame accountant in te huren om u door de structuurfase te begeleiden. Beter nog, laat uw accountantsoverzicht uw boeken een paar tijden per jaar enkel ervoor zorgen u op spoor bent zich en één of andere eind van het jaarzorg bewaart.

Ongeveer de auteur:
John W. Day, MBA is de auteur van twee cursussen in boekhoudingsgrondbeginselen voor niet-accountants. Bezoek zijn website bij kostenloos VRIJE download http://www.reallifeaccounting.comto zijn 3 e-boeken betreffende kleine bedrijfsboekhouding en zijn maandelijks bulletin op boekhoudingskwesties. Stel John direct vragen bij de zijn Boekhouding voor niet-Accountants blog.

Artikel Bron: Messaggiamo.Com

Translation by Google Translator

Related:

» Run Your Car On Water
» Recession Relief
» Advanced Automated Forex Trading
» Profit Lance


Webmaster krijgen html code
Voeg dit artikel aan uw website!

Webmaster verzenden van artikelen
Geen registratie vereist! Vul het formulier in en uw artikel is in de Messaggiamo.Com Directory!

Add to Google RSS Feed See our mobile site See our desktop site Follow us on Twitter!

Dien uw artikelen te Messaggiamo.Com Directory

Categorieën


Copyright 2006-2011 Messaggiamo.Com - Sitemap - Privacy - Webmaster verzenden van artikelen naar Messaggiamo.Com Directory [0.01]
Hosting by webhosting24.com
Dedicated servers sponsored by server24.eu