English version
German version
Spanish version
French version
Italian version
Portuguese / Brazilian version
Dutch version
Greek version
Russian version
Japanese version
Korean version
Simplified Chinese version
Traditional Chinese version
Hindi version
Czech version
Slovak version
Bulgarian version
 

Δημόσιες σχέσεις 8 παράγοντες αποτυπώσεων

Σχεση RSS Feed

Λέω στην επιχείρηση, μη κερδοσκοπικός και οι διευθυντές ένωσης, ένα μέρος κλειδί της περιγραφής εργασίας σας είναι; ή θα έπρεπε να είναι; κάνετε όλα που μπορείτε να βοηθήσετε την προσπάθεια δημόσιων σχέσεων της οργάνωσής σας δεδομένου ότι προσπαθεί να πείσει τους σημαντικούς εξωτερικούς συμμετόχους στο τρόπο σκέψης σας. Ειδικά όταν είναι το πρόγραμμα δημόσιων σχέσεών ΣΑΣ που επιφορτίζεται για να κινήσει εκείνους τους συμμετόχους προς τις συμπεριφορές που οδηγούν στην επιτυχία του τμήματος ή του τμήματός ΣΑΣ.

Όποιος είναι γιατί προτείνω ότι οι μη κερδοσκοπικών και ένωσης διευθυντές επιχειρήσεων, αγκαλιάζουν τι καλώ παράγοντες αποτυπώσεων των δημόσιων σχέσεων 8, εκείνα τα βήματα απαραίτητα να προετοιμάσουν τη λειτουργία δημόσιων σχέσεών τους για τις μάχες ορισμένες να βρεθούν μπροστά.

Οι παράγοντες αποτυπώσεων είναι βασισμένοι σε αυτήν την θεμελιώδη προϋπόθεση: Οι άνθρωποι ενεργούν στην αντίληψή τους για τα γεγονότα πριν από τους, η οποία οδηγεί στις προβλέψιμες συμπεριφορές για τις οποίες κάτι μπορεί να γίνει. Όταν δημιουργούμε, αλλάξτε ή ενισχύστε εκείνη την άποψη από την επίτευξη, να πείσει και την κινώ--επιθυμώ-δράση οι ίδιοι οι άνθρωποι οι των οποίων συμπεριφορές έχουν επιπτώσεις στην οργάνωση πιό πολύ, η αποστολή δημόσιων σχέσεων ολοκληρώνεται.

Παράγοντας 1 αποτυπώσεων

Για τους εκκινητές, προειδοποιώ το διευθυντή Mr/Ms ότι μπορείτε να βρεθείτε στοιχείο-προκλημένου εάν είστε απληροφόρητοι ακριβώς ΠΏΣ τα περισσότερα μέλη εκείνου του βασικού εξωτερικού ακροατηρίου αντιλαμβάνονται την οργάνωσή σας.

Καθένας έχει καθίσει και απαρίθμησε εκείνα τα εξωτερικά ακροατήρια οι των οποίων συμπεριφορές θα μπορούσαν να βλάψουν τη μονάδα σας άσχημα; Κατόπιν πλέον σημαντικοί σε τους σύμφωνα με τις επιδράσεις έχουν στη λειτουργία σας; Ένα απαραίτητο πρώτο βήμα στη δημιουργία του σωστού στόχου δημόσιων σχέσεων επειδή, ενώ η συμπεριφορά είναι ο στόχος, και ένας πλήθος της τακτικής επικοινωνιών είναι τα εργαλεία, η στρατηγική μας είναι η δύναμη που παρέχεται από τη βασική αντίληψη ακροατηρίων. Μερικές φορές αποκαλούμενη κοινή γνώμη.

Παράγοντας 2 αποτυπώσεων

Αφήνει να ρίξει μια ματιά στο ακροατήριο που τοποθετείτε στην κορυφή του πλέον σημαντικού καταλόγου συγκεκριμένων φορέων σας. Επειδή μπόρεσαν να υπάρξουν αρνητικές αντιλήψεις έξω εκεί, κάποιος πρέπει να αλληλεπιδράσει με τα μέλη εκείνου του ακροατηρίου και να υποβάλει διάφορες ερωτήσεις. Ξέρετε τίποτα για την οργάνωσή μας; Είχατε οποιοδήποτε είδος επαφής με τους ανθρώπους μας; Έχετε ακούσει τίποτα καλό ή κακό για μας ή τις υπηρεσίες και τα προϊόντα μας; Προσέξτε τους εναγομένους πολύ για τις διστακτικές ή αόριστες απαντήσεις. Και παραμονή άγρυπνη για τις ανακρίβειες, τις φήμες, τα ψεύδους ή τις παρερμηνείες.

Παράγοντας 3 αποτυπώσεων

Εδώ, ευτυχώς, έχετε μια επιλογή. Εσείς και το προσωπικό δημόσιων σχέσεών σας μπορείτε να αλληλεπιδράσετε με τα μέλη εκείνου του συγκεκριμένου φορέα οι ίδιοι, ο οποίος φαίνεται κατάλληλος δεδομένου ότι οι λαοί δημόσιων σχέσεών σας είναι ήδη στην επιχείρηση αντίληψης και συμπεριφοράς. Ή, εάν ο προϋπολογισμός είναι διαθέσιμος, μπορείτε να μισθώσετε την επαγγελματική συμβουλή ερευνών για να κάνετε την εργασία για σας.

Τι είστε ακρόαση κατά τη διάρκεια των συνόδων ελέγχου αντίληψής σας; Παρερμηνείες που χρειάζονται να ισιώσουν έξω; Φήμες που δεν πρέπει να επιτραπούν στο fester; Ανακριβείς πεποιθήσεις για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας που θα μπορούσαν να οδηγήσουν τους ανθρώπους μακρυά από σας; Παρατηρείτε άλλες αντιλήψεις για την οργάνωσή σας που πρέπει να αλλαχτούν;

Παράγοντας 4 αποτυπώσεων

Οι απαντήσεις που μαζεύονται από αυτό το είδος ελέγχου αντίληψης μεταξύ των μελών του συγκεκριμένου φορέα παρέχουν ακριβώς τι πρέπει να καθιερώσετε το στόχο δημόσιων σχέσεών σας; η συγκεκριμένη αντίληψη που αλλάζεται.

Να αρχίσετε με έναν απλό στόχο όπως την τακτοποίηση εκείνης της παρερμηνείας, τη διόρθωση εκείνης της ανακρίβειας ή την αντικατάσταση ενός αντιληπτού ψεύδου με την αλήθεια.

Παράγοντας 5 αποτυπώσεων

Τώρα, η σωστή στρατηγική στέλνει το πρόγραμμα δημόσιων σχέσεων μακριά σε μια καλή έναρξη επειδή σας παρουσιάζει πώς να προχωρήσει προς το στόχο σας. Ευτυχώς, υπάρχουν ακριβώς τρεις στρατηγικές επιλογές για την εξέταση των θεμάτων άποψης και αντίληψης. Μπορείτε να δημιουργήσετε την αντίληψη/την άποψη όπου μπορούν να μην υπάρξουν οποιοιδήποτε, μπορείτε να αλλάξετε την υπάρχουσα άποψη, ή μπορείτε να την ενισχύσετε. Προσπάθεια πρέπει να καταβληθεί να ταιριάξει με τη στρατηγική το στόχο δημόσιων σχέσεων που επιλέξατε. Προφανώς, εάν θέλετε να διορθώσετε μια παρερμηνεία, θα χρησιμοποιούσατε τη στρατηγική που αλλάζει την υπάρχουσα άποψη, όχι μια που την ενισχύει.

Παράγοντας 6 αποτυπώσεων

Εδώ, υπάρχει λίγο περισσότερη εργασία που κάνει υπό μορφή μηνύματος που, ενδεχομένως, θα αλλάξει τις ανακριβείς αντιλήψεις των ανθρώπων για σας και την οργάνωση.

Κάποιο σοβαρό γράψιμο απαιτείται εδώ. Το διορθωτικό μήνυμα που κοινοποιείται στα μέλη του συγκεκριμένου φορέα είναι μια ευκαιρία να γραφτεί κάτι που σχεδιάζεται κατά τη μεμονωμένη άποψη αλλαγής, και αυτή είναι μια θετική εμπειρία για οποιοδήποτε συγγραφέα.

Η σαφήνεια είναι πρώτη, ακολουθούμενος στενά από την ακρίβεια και το believability. Ραβδί πολύ στο ζήτημα προσιτό; όπως εκείνη την ανακριβή πεποίθηση, την παρερμηνεία ή την επικίνδυνη φήμη. Ένας αναγκάζοντας τόνος είναι χρήσιμος επειδή το μήνυμα πρέπει να αλλάξει τι πολλοί άνθρωποι θεωρούν, και αυτή είναι μια μεγάλη εργασία. Tryout το μήνυμα σε μερικούς συναδέλφους για την αποτελεσματικότητα.

Λάβετε υπόψη ότι το μήνυμά σας πρέπει να είναι πιστευτό και ότι παρά την παράδοση του σε μια υψηλού προφίλ ανακοίνωση ειδήσεων, μπορείτε να θελήσετε να παρουσιάσετε το μέρος μηνυμάτων μιας άλλης γενικού ενδιαφέροντος απελευθέρωσης, ή της διεύθυνσης.

Καθορίστε τον παράγοντα 7

Τώρα πρέπει να ρίξετε εκείνο το μήνυμα στους δέκτες σε τα τέλη τουζώνη ή, συνεχιζόμενος αυτό το σπινθηρίζοντας μίγμα μεταφορών, κάθε σφαίρα χρειάζεται ένα πυροβόλο όπλο για να βάλει φωτιά σε το στο στόχο. Όποιος μας φέρνει στη σταθερή κατοικία τα κτήνη φορτίου μας; η τακτική επικοινωνιών η της οποίας εργασία είναι να φέρει το μήνυμά σας στην προσοχή εκείνων των βασικών μελών συγκεκριμένων φορέων.

Ευτυχώς, υπάρχουν πολλοί, πολλοί τέτοια τακτική που κυμαίνεται από τα γεύματα, δελτία ειδήσεων και προσωπικές επαφές ως τις συνεντεύξεις τυπωμένων υλών και ραδιοφωνικής μετάδοσης, ομιλίες, δελτία τύπου και δωδεκάδες άλλες. Μόνο η απαίτηση είναι ότι έχουν ένα αποδεδειγμένο ιστορικό για την επίτευξη του συγκεκριμένου φορέα σας.

Παράγοντας 8 αποτυπώσεων

Σύντομα, οι συνεταίροι (και άλλοι) θα ερευνήσουν εάν οποιαδήποτε πρόοδος σημειώνεται στην αλλαγή της προσβάλλοντας αντίληψης ή της άποψης. Εάν έχετε αποκλείσει την ακριβή συμβουλή ερευνών, η καλύτερη ελπίδα σας αξιολόγησης ότι η πρόοδος είναι μια επιστροφή στον τομέα για μια δεύτερη σύνοδο ελέγχου αντίληψης.

Ναι, εσείς και η ομάδα δημόσιων σχέσεών σας θα υποβάλετε τις ίδιες ερωτήσεις όπως κάνατε στην αρχική σύνοδο ελέγχου. Αλλά αυτή τη φορά, θα ψάχνετε τα στοιχεία στις απαντήσεις ότι την προσβάλλοντας αντίληψη αλλάζουν τελικά. Πρέπει να δείτε και να ακούσετε τα σημάδια ότι οι αντιλήψεις κινούνται πραγματικά στην κατεύθυνσή σας.

Αυτός σας λέει ότι οι θετικές συμπεριφορές από τους βασικούς εξωτερικούς συμμετόχους σας δεν μπορούν να είναι μακριά πίσω.

Παρακαλώ αισθανθείτε ελεύθερος να δημοσιεύσει αυτό το κιβώτιο άρθρου και των πόρων ezine, το ενημερωτικό δελτίο, τη σε μη απευθείας σύνδεση δημοσίευση ή τον ιστοχώρο σας. Ένα αντίγραφο θα εκτιμώταν σε bobkelly@TNI.net. Robert A. Kelly ÃÆ'â⠂¬Å ¡ Âà ‚© 2004.

Περίπου ο συντάκτης

Kelly βαριδιών συμβουλεύει, γράφει και μιλά στους μη κερδοσκοπικών και ένωσης διευθυντές επιχειρήσεων, για τη χρησιμοποίηση της θεμελιώδους προϋπόθεσης των δημόσιων σχέσεων για να επιτύχει τους λειτουργούντες στόχους τους. Είναι DPR, Co. της Pepsi-Cola Agm-δημόσιες σχέσεις, Texaco Inc. Vp-δημόσιες σχέσεις, εταιρία Olin Vp-δημόσιες σχέσεις, ναυπηγική ειδήσεων Newport & Co. δεξαμενών καθαρισμού διευθυντής των επικοινωνιών, ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ τμήμα του εσωτερικού, και αναπληρωτής βοηθητικός γραμματέας Τύπου, ο λευκός οίκος. Κρατά έναν άγαμο του βαθμού επιστήμης από το Πανεπιστήμιο της Κολούμπια, σημαντικό στις δημόσιες σχέσεις. mailto:bobkelly@TNI.net. Επίσκεψη: http://www.prcommentary.com

Αρθρο Πηγη: Messaggiamo.Com

Translation by Google Translator

Related:

» Home Made Power Plant
» Singorama
» Criminal Check
» Home Made Energy


Webmaster παίρνει τον κώδικα HTML
Προσθεστε αυτο το αρθρο στον ιστοτοπο σας τωρα!

Webmaster υποβάλλει τα άρθρα σας
Εγγραφή που απαιτείται καμία! Συμπληρώστε τη μορφή και το άρθρο σας είναι στον κατάλογο Messaggiamo.Com

Add to Google RSS Feed See our mobile site See our desktop site Follow us on Twitter!

Υποβαλουν τα αρθρα σας για να Messaggiamo.Com Directory

Κατηγοριες


Πνευματικα Δικαιωματα 2006-2011 Messaggiamo.Com - Site Map - Privacy - Webmaster υποβαλουν τα αρθρα σας για να Messaggiamo.Com Directory [0.01]
Hosting by webhosting24.com
Dedicated servers sponsored by server24.eu