English version
German version
Spanish version
French version
Italian version
Portuguese / Brazilian version
Dutch version
Greek version
Russian version
Japanese version
Korean version
Simplified Chinese version
Traditional Chinese version
Hindi version
Czech version
Slovak version
Bulgarian version
 

Λειτουργικές πτυχές στις δηλώσεις π και λ των κινητών επιχειρήσεων υπηρεσιών

Μικρες επιχειρησεις RSS Feed

Ποια είδη πραγμάτων επηρεάζουν τις κινητές επιχειρήσεις π και λ υπηρεσιών; Καλά αυτό είναι μια άριστη ερώτηση και δεδομένου ότι βλέπω τις ετήσιες εκθέσεις των επιχειρήσεων που κάνουν τις κινητές υπηρεσίες, όπως Ecolab, κύριος υπηρεσιών, Halliburton, υπηρεσίες τροφίμων Luftstanza, κ.λπ.... Βλέπω πολλές ομοιότητες. Παραδείγματος χάριν έχουμε σημειώσει όπως πολλοί από άλλους τους όρους κλίματος, τα αποτελέσματα Ελ Νίνιο, τις κατολισθήσεις λάσπης, τις οδικές περατώσεις, τις χαμηλές θερμοκρασίες χιονιού, τους τυφώνες, κ.λπ....

Τόσο προφανώς

(1) θα ήταν ακραίες καιρικές συνθήκες που έχουν επιπτώσεις στην απαίτηση για τέτοιες υπηρεσίες, αυτό θα μπορούσε να είναι και καλό και κακό

(2) ανταγωνισμός στις αγορές που εξυπηρετούνται από τις επιχειρήσεις υπηρεσιών τους

(3) Έπειτα υπάρχουν τα προβλήματα που έχουμε αντιμετωπίσει στην περιοχή κόλπων πυριτίου στα ζητήματα εργασίας κατά τη διάρκεια των ημερών COM σημείων. Κανένας άνθρωπος στην εργασία η πλήρης απασχόληση και η ανεργία 3,1% είναι συνώνυμες. 5% φαίνεται να είναι ένας καλός αριθμός σε οποιοδήποτε κράτος, κρατά τους ντόπιους ανήσυχους και όλη η ηθική εργασίας των οικονομιών τίμιων, τόσο έπειτα θα καλέσουμε. Οι ελλείψεις εργασίας ή οι αυξήσεις στα ποσοστά αμοιβών επηρεάζουν τις επιχειρήσεις υπηρεσιών κάθε τομέα. Καλά ποιος άλλος;

(4) Καλά σε ο καθένας το μυαλό είναι υγειονομική περίθαλψη, κάτω από τις χρηματοδοτημένες συντάξεις, οι οποίες περιλαμβάνουν την υγειονομική περίθαλψη και τις αυξανόμενες δαπάνες σε εκείνη την βιομηχανία και το κόστος που συνδέεται με τους πληρεξούσιους παρασίτων που μηνύουν για τα άθρησκα κοστούμια αδικήματος ποσών και δαπανών; Απροσδόκητες αυξήσεις στις λειτουργικές δαπάνες, όπως η ασφάλεια υγειονομικής περίθαλψης και HMO ή ίσως δαπάνες PPO. Αλλά και πραγματοποιήστε μετά από 9-11, οι ασφαλιστικές δαπάνες έχουν διπλασιαστεί σχεδόν σε κάθε βιομηχανία. Δικοί μας συμπεριλαμβανόμενοι και οι σταθεροί συμμετέχοντες αγοράς περιοχών επίσης (

5) Οι αυξήσεις ασφαλιστικών δαπανών επηρεάζουν την κατώτατη γραμμή δεδομένου ότι οι φιλελεύθεροι και οι πληρεξούσιοι προσπαθούν να κάνουν όλα αυτά που είναι άνισα, είναι ίσοι με ακριβώς το ίδιο πράγμα, δεν είναι και δεν θα καταβάλει ποτέ εν τω μεταξύ όλη η επιχείρηση υπηρεσιών την τιμή για αυτά τα ιδανικά ως αυτήν την χώρα και είναι προσπάθεια τομέα των υπηρεσιών να λειτουργήσει σε μια πάντα αύξηση sate του σοσιαλισμού liberalist. Είπα αυτού; Ναι, και είναι αληθινό, επειδή όλο αυτό επηρεάζει τις κατώτατες γραμμές μας στον τομέα των υπηρεσιών και συνεχίζεται στις αυξανόμενες δαπάνες στους καταναλωτές ως φόρος φορτίων πλεονάσματος σε ό,τι είμαστε και ό,τι έχουμε στηριχτεί μέσα την πιό ελεύθερη χώρα στο πρόσωπο αυτής της γης. Αρκετοί σε εκείνο το θέμα.

(6) Τώρα μιλήστε για τις δαπάνες καυσίμων. Η ναι αυξανόμενη επίδραση δαπανών καυσίμων η καθεμία και πάρα πολύ έτσι στον κινητό τομέα των υπηρεσιών επομένως προσθέτει τις τιμές καυσίμων σε ένα σημαντικό σύνολο πίσω στις προσδοκίες αποδοτικότητας. Ο Πρόεδρος είναι σωστός εμείς πρέπει να είναι προσεκτικός των ενεργειακών ορέξεων και των αναγκών καυσίμων μας, να δώσει την προσοχή που αυτό επηρεάζει την καθεμία και φυσικά το π και το λ κάθε επιχείρησης υπηρεσιών που είναι γνωστής στην ανθρωπότητα.

(7) Καλά με τη σκέψη των δαπανών μεταφορών. Συζητήστε τα ζητήματα των αυξανόμενων καθυστερήσεων εργασίας κυκλοφορίας και δρόμων στα περισσότερα κράτη λόγω στην αδύνατη κακή φορολογική πολιτική προϋπολογισμών και η γενική ανικανότητα να οδηγηθεί, να ρυθμιστεί και να αποκτηθεί ένα αντάξιο κομμάτι της νομοθεσίας που βοηθά πραγματικά τους ανθρώπους από την επιτροπή στα κρατικά επίπεδα, ασβέστιο που είναι το καλύτερο παράδειγμα χαλαζιού μου παντρεύει την προσέγγιση στη γραφειοκρατία αποτυπώσεων του malfisence, πίσω στην οδική κυκλοφορία. Τώρα αφήνει να συζητήσει το πραγματικό πρόβλημα που μολύνει τον τομέα των υπηρεσιών, ο οποίος μέχρι τώρα είναι ο τελευταίος που καταστρέφεται λόγω σε το είναι πολύ αποδοτική φύση και το επιχειρησιακό πρότυπο, ειδικά η κινητή πλευρά, αν και μπορούμε επίσης να εξετάσουμε τα σχόλια του Jack Welsh's στον πίνακα σε 2000 υπηρεσία είναι η μελλοντική ομιλία που πληρώνεται επίσης στη γενιά 6 σίγμα για να είναι.

(8) αυξανόμενος κυβερνητικός κανονισμός όλων των ειδών. Τώρα μπορούμε να μιλήσουμε για το γενικό πέρα από την επιβράδυνση πινάκων της ροής χρημάτων που οφείλεται να μην παρέχει αλλά το ποσοστό ροής, το οποίο είναι πραγματικά το ίδιο πράγμα δεδομένου ότι ο ανεφοδιασμός χρημάτων είναι τόσο σχετικός πραγματικά.

(9) Γενικοί οικονομικοί όρος στις Ηνωμένες Πολιτείες, ειδικά όπως αυτοί επίπεδα καταναλωτικών εξόδων. Πρέπει επίσης να εξετάσουμε αυτό που συζητάμε συχνά δεδομένου ότι η θεωρία χάους, που αλλάζει την κατεύθυνση είναι γρήγορα πολύ σημαντική στον τομέα των υπηρεσιών περισσότερο από οπουδήποτε αλλού, καθώς οι καταναλωτές και οι εταιρίες κινούν την κατεύθυνση των δαπανών τους, αυτοί ψηφίζει με τα δολάριά τους και πρέπει να ψηφίσει για σας εάν πρόκειται να έχοντας το είδος άρνησης του π και του λ καθόλου όλα. Τόσο έπειτα εκείνες οι δαπάνες που συνδέονται με τις κατευθυντικές αλλαγές, εκπαιδευτικός, εμπορικός και υπερνικώντας τις καθυστερήσεις με τα χρήματα μετρητών για την ταχύτητα, την κεκλιμένη ράμπα επάνω στα χρήματα δαπανών και το γρηγορότερο εσείς πηγαίνουν περισσότερο εσείς πληρώνουν. Ρωτήστε οποιοδήποτε στρατιωτικό διοικητή ή οποιοσδήποτε προηγούμενος διοικητής μέσα προϊστάμενος, κινώντας τα χρήματα δαπανών πραγμάτων, να κινηθεί είναι γρήγορα μια υπερβολική καμπύλη παρόμοια με αυτήν των συντελεστών της έλξης που είναι εύθετη σε αυτήν την ιδιαίτερη συνομιλία

(10) χρόνος και δαπάνες που συνδέονται με την ενσωμάτωση και το τύλιγμα κάτω από τις επιχειρήσεις και άλλοι παράγοντες που δεν μπορούν να δουν ή να προβλεφθούν εκτός αν μαθαίνετε να μελετάτε το παιχνίδι. Μπορεί να εμφανιστεί να είναι ένα τυχερό παιχνίδι, αλλά οι πιθανότητες δεν είναι αυτό είναι καμία. Ο ισχυρός επιζεί, αλλά μόνο εάν καταλαβαίνουν την κατώτατη γραμμή τους και τι έχει επιπτώσεις σε την. Αυτός ο τύπος αισθάνεται σε σας; Προσοχή που θεωρεί;

http://www.CarwashGuys.com

"Λόγχη Winslow" - εάν έχετε τις καινοτόμες σκέψεις και τις μοναδικές προοπτικές, ελάτε σκέφτεται με τη λόγχη www.WorldThinkTank.net/$l*wttbbs

Αρθρο Πηγη: Messaggiamo.Com

Translation by Google Translator

Related:

» Legit Online Jobs
» Wholesale Suppliers
» The Evolution in Anti-Spyware
» Automated Money Machine On eBay


Webmaster παίρνει τον κώδικα HTML
Προσθεστε αυτο το αρθρο στον ιστοτοπο σας τωρα!

Webmaster υποβάλλει τα άρθρα σας
Εγγραφή που απαιτείται καμία! Συμπληρώστε τη μορφή και το άρθρο σας είναι στον κατάλογο Messaggiamo.Com

Add to Google RSS Feed See our mobile site See our desktop site Follow us on Twitter!

Υποβαλουν τα αρθρα σας για να Messaggiamo.Com Directory

Κατηγοριες


Πνευματικα Δικαιωματα 2006-2011 Messaggiamo.Com - Site Map - Privacy - Webmaster υποβαλουν τα αρθρα σας για να Messaggiamo.Com Directory [0.01]
Hosting by webhosting24.com
Dedicated servers sponsored by server24.eu